​Personalets uddannelse

Personalets uddannelse

​De ansatte ved kollegiet er primært uddannede pædagoger. Alle fastansatte vil gennemgå Sputniks 1-årige uddannelsesforløb i systemisk teori og metode samt modtage uddannelse inden for det autismespecifikke område. 

Kollegiets ledelse har gennemgået en 1-årig systemisk lederuddannelse i Sputnikregi og har en specialuddannelse i udviklingsforstyrrelser. Flere af lederne er herudover ved at gennemføre en diplomuddannelse i ledelse. 


Socialrådgiver

Ud over det pædagogiske personale har Sputnikkollegiet en socialrådgiver, som tilbyder faglig vejledning af beboerne og personalet.  

Sputniks socialrådgiver står til rådighed for beboerne på udvalgte dage i ugens løb og rådgiver f.eks. om egenbetaling eller hjælper med at forstå lovgivning og regler på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. ​

Socialrådgiver

Vibeke Mønster Razak

​Uddannet socialrådgiver. Specialist i autisme.​

​Personalet deltager desuden regelmæssigt i supervision med eksterne psykologer:

Faste samarbejdspartnere

Sputnik samarbejder med nogle af landets fremmeste psykologer med ekspertise på autismeområdet:


Trine Uhrskov, cand.psych. Sopra (Sopra er en del af VISO, servicestyrelsens specialistkorps, som udreder og giver rådgivning i landets mest komplekse sager inden for ADHD og autisme).www.sopra.dk


Pia Laursen, cand. psych. og med en treårig systemisk specialistuddannelse fra Milano-skolen. www.pialaursen.dk 

Tilmelding til nyhedsbrev

Få nyt fra Sputnik i din indbakke​. Ved tilmelding får du samtidig fem brugbare pædagogiske redskaber til at forebygge og håndtere konflikter.

Sociale medier