Hvad er § 107 botilbud?

Midlertidigt botilbud

Sputniks kollegier og hybler i København, på Frederiksberg og i Nordsjælland er alle § 107-tilbud. § 107 er en paragraf i Serviceloven, der definerer, at det er et midlertidigt botilbud, som f.eks. kan tilbydes til personer med nedsat funktionsevne. Hos os er målgruppen unge mellem 18 og 30 år med autismespektrumforstyrrelser.

For at kunne bo på Sputnikkollegiet skal du derfor være visiteret til et § 107-tiilbud af den kommune, du bor i. 

Læs mere i Serviceloven § 107

§107-botilbud i Sputnik

Vil du vide mere om Sputniks botilbud under §107​, kan du læse videre om de enkelte kollegier 

Sputnikhyblerne Østerbro, København

Sputnikkollegiet Frederiksberg

Sputnikkollegiet Virum, Nordsjælland

eller kontakte områdechef Frank Thomsen på 26 70 04 15, fth@skolensputnik.dk

Tilmelding til Nyhedsbrev

Få nyt fra Sputnik i din indbakke​.

Sociale medier