Hvad er § 107 botilbud?

Midlertidigt botilbud

§ 107 er en paragraf i Serviceloven, der definerer, at det er et midlertidigt botilbud, som f.eks. kan tilbydes til personer med nedsat funktionsevne. Sputniks kollegier og hybler i København, på Frederiksberg og i Nordsjælland er alle § 107-tilbud.  Hos os er målgruppen unge mellem 18 og 30 år med autismespektrumforstyrrelser.

For at kunne bo på Sputnikkollegiet skal du derfor være visiteret til et § 107-tiilbud af den kommune, du bor i. 

Læs mere i Serviceloven paragraf 107

§107-botilbud i Sputnik

Vil du vide mere om Sputnik som paragraf 107 botilbud​, kan du læse videre om de enkelte kollegier 

Sputnikhyblerne Østerbro, København

Sputnikkollegiet Frederiksberg

Sputnikkollegiet Virum, Nordsjælland

Tilmelding til nyhedsbrev

Få nyt fra Sputnik i din indbakke​. Ved tilmelding får du samtidig fem brugbare pædagogiske redskaber til at forebygge og håndtere konflikter.

Sociale medier